Розділ IV

 

Міст надії

Досі ми розмірковували над зростанням в Терезі надії; тепер представимо справу з погляду структури. Яким чином узгоджуються між собою досвід та інтуїція Терези? Звичайно, не можна абстрагуватися від її еволюції. Життя і доктрина становлять в ній одне ціле, взаємно висвітлюються і збагачуються. Тереза живе своєю доктриною і навчає того, чим живе.

Можна сказати, що до розвитку кармелітки долучаються дві різні сили. Спершу відцентрова: неможливість реалізації власними силами досконалої любові змушує Терезу відвернутися від себе і звернутися до Бога, для Якого «нічого бо немає неможливого» (Лк 1, 37). Негативна відправна точка, що має позитивні наслідки. З’являється друга сила – Бог: новий центр, в який вона втягнена, входячи в доцентровий рух. Терезу захоплює і притягує до Бога новою сферою впливів, скерованою на дійсність Божого милосердя. Позитивна відправна точка дає результат негативного характеру – Тереза повністю відійшла від себе. Ці два полюси відштовхування й притягання спричиняють відродження Терези в Богові в новий спосіб; розглянемо це нижче.

 

 

 

1. Тереза неповна   2. Бог понад усе   3. Поглинена Божим милосердям

4. Світ експансії   5. З вершини на вершину   6. Міст понад прірвою

7. Довіра чи вчинки?   8. У серці християнства   9 Щаслива істота