КАТЕДРА СВ. ПЕТРА

  

 Тут сповідалася св. Тереза

 

 Святий  Петро

Свята   Жанна   д'Арк

Свята   Анна