6. Постійно повертатись до Євангелія

 

 

Широке поле Святого Письма  

Євангеліє понад усе 

Правду шукати в Біблії 

Відкривати Біблію в духові віри